Firmalar Dijital Dönüşüme Neden Önem Vermelidir?

Dijital Dönüşüm bir firmanın sektörde varlığını sürdürebilmesi için gelişen teknolojilere kucak açması ve çoğunlukla offline olarak yürütülen eski yöntemleri bırakarak, online ortama ayak uydurması olarak tanımlanmaktadır. Dijital ortamların giderek yaygınlaşmasıyla, şirketler ve organizasyonlarla olan iletişimlerinde gücü elinde tutan taraf müşteriler olmuştur. İstedikleri hizmeti alana kadar iletişim yöntemlerini zorlamaktan çekinmeyen müşterilere kusursuz hizmeti sunabilmek adına, organizasyonlarda sahip olunması gereken anahtar yetkinliklerin tanımlanması önemlidir. Hatta mümkünse hem offline hem online ortamlarda müşterileri yakalayabilecek omni-channel (çok kanallı) pazarlama teknikleri kullanılmalıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu dönüşüm hız kazanmış bulunmakta. Sürekli gelişen teknolojik cihazlar ve giderek yaygınlaşan internet kullanımıyla insanlar sosyal medyayı şirketlerle aralarında bir aracı şeklinde kullanmaktadır. Müşterilerin şirketler hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlarını sosyal medya üzerinden gerçekleştirmesi, şirketlerin sosyal medyayı maliyeti az ve hedeflemesi kolay olduğu için kullanması, şirketlerin iş modellerinde dijitale önem vermesini sağlamaktadır.

Yaşanan bu gelişmeler ile gücün tüketicilerin eline geçmesi, firmaların çevrimiçi (online) itibarlarının önem kazanması hatta gönüllü marka avukatları kazanabilmek için birbirleriyle yarışmaları ve fiyatların şeffaflaşması bununla paralel olarakta rekabetin artması, şirketlerin içeride ve dışarıda dijital çözümlere yönelmesini önemli ölçüde etkilemekte, hatta şirketlerin dijital dönüşüm sürecine başlamalarına itmektedir. Fakat bu dönüşümü yerine getirirken geçici çözümler üretmek yerine, kapsamlı şirket analizleri ile uzun vadede işe yarayacak stratejiler belirlenmesi firmalar için gereklilik olarak görülmektedir.

Günümüzde pek çok firmanın dijitalleşmeyi sadece sosyal ağlarda yer alarak gerçekleştirdiklerini sanmaları, büyük resmi görmelerine engel olmaktadır. Hâlbuki teknolojinin ilerlemesiyle gelişen altyapı sistemleri firmaların ellerindeki büyük veriyi daha verimli işlemelerine olanak vermekte, elde edilen sonuçlar ise firmaların hedef kitlelerini daha iyi tanımalarını ve bu hedef kitlenin istekleri doğrultusunda daha etkili pazarlama stratejileri geliştirmelerini, organizasyonda birbirine daha entegre olmuş birimler oluşturmalarını ve bunların sonucunda firma için daha çok satış ve kar elde edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yüzden dijital dönüşümün firmanın pazarlama ve satış aktivitelerinden, iş yapış süreçlerine, organizasyon yapısından yönetim şekline kadar her alanıyla bütünleşmiş olması gerekmektedir.

Firmaların dijital dönüşümü gerçekleştirmeden önce dijital dünya araştırmasını detaylı şekilde yapması ve dönüşümün şirket için anlamını ve amacını belirlemesi gerekmektedir. Dijital trendlere uyum sağlayan ve bununla birlikte şirketin günlük operasyonlarını etkili şekilde yönetmeye fayda sağlayacak uygulama, platform ve çözümlerin belirlenmesi firmaların dijital dönüşüm için yapacakları yatırımın verimli şekilde dağıtılması adına önemli rol oynamaktadır.

Dijital dönüşüm sürecinde aklınıza takılan tüm sorular için dijital danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir